Spørjeundersøking - Digital medverknad til kommuneplanen

 
Vindafjord kommune er i gang med revisjon av kommuneplanen. I dette arbeidet ønskjer me aktiv medverknad frå kommunen sine innbyggarar.

Korleis kan du vere med å forme Vindafjordsamfunnet i framtida?
Ved å svare på denne spørjeundersøkinga gir du oss informasjon og innspel til samfunnsdelen - me vil gjerne høyre di meining.

Det tek om lag 5-10 minutt å svare på undersøkinga.

Alle svar blir anonymiserte.

Takk for at du vil bidra!