KURS FOR NYANSATTE OG SOMMERVIKARER I HELSE OG OMSORG GJØVIK KOMMUNE


Kurset består av e-læring og innspilte forelesninger. Hele "pakka" tar ca 12 timer å gjennomføre. 

Du velger sammen med din leder hvilke kurs du trenger i din jobb - Lykke til!

Følgende temaer er lagt inn i kurset:

 • Dette må jeg kunne (2 ulike kurs)
 • Autonomi, samtykke og tvang
 • Brannvern – teori
 • Tannhelse
 • Ernæring – matomsorg
 • Trygg mat
 • Dokumentasjon – Hvorfor, hva og hvordan - Inneholder også taushetsplikt
 • Forflytning
 • Hygiene
 • Basale smittevernrutiner 
 • Håndhygiene
 • Observasjons-kompetanse
 • Legemiddelhåndtering
 • GAT
 • Gerica
 • EQS