Ja takk!

Jeg ønsker å bli med på BFO-pakken uten helseerklæring.

Jeg er kjent med at det forutsetter at jeg er 100 % arbeidsdyktig. Jeg er også kjent med at jeg ikke har rett til erstatning ved arbeidsuførhet hvis jeg blir sykemeldt innen 2 år på grunn av sykdom eller lidelse jeg allerede har.