God start handler om hvordan det er å være ny student og hva en bør huske på. 

Vi snakker om temaer knyttet til studiemestring, ulike valg en tar gjennom studiet og at stress og uro er helt normalt med mer. Foredraget varer i cirka 45 minutter. Vi ønsker å møte studentene fysisk, og håper at smittesituasjonen tillater det ved semesterstart.

Dersom det ikke er mulig å samles fysisk, kan vi holde presentasjonen i et digitalt arrangement. Vi kan da snakkes nærmere om hvordan vi løser det praktisk