Bestilling av Guidebok for Borgleden

Pris pr bok inklusiv frakt er 270 Kr
Dette er et skjema for å registrere bestilling av bok. Betalingen gjøres etter registreringen er avsluttet til bankkonto 1506.55.29537. Merk betalingen «guidebok».
Boken sendes med posten til registrert adresse etter mottatt betaling. 

Har du spørsmål til skjemaet for registrering av guidebok til pilegrimsleden, ta kontakt med Borgeleden Pilegrimssenter på 90 73 28 68.

The guidebook is designed to provide hikers with practical and userfriendly information about the Borgleden trail.