Hej!

Riksteaterns nationella verksamhet har fått i uppdrag av regeringen att ”främja utveckling och spridning av den samtida cirkusen i hela landet genom samarbete med nationella, regionala och lokala aktörer och därmed skapa förbättrade förutsättningar för cirkuskonstnärer att verka i Sverige och göra konstformen tillgänglig för fler.” För att uppnå detta ska en handlingsplan för åren 2021-2024 tas fram.

Vi skickar därför idag ut en enkät till cirkuskonstnärer för att undersöka och få en bättre överblick kring era möjligheter att utöva samtida cirkus. Enkäten har tagits fram i dialog med Manegen, som kommer att ta del av resultaten. Den fokuserar till delar på tidsperioden 2017 fram till dagsläget. Sista svarsdatum är den 18 maj klockan 23.59. Vi är tacksamma om ni har möjlighet att besvara enkäten. Den kommer vara en viktig del av Riksteaterns arbete med att skapa förbättrade förutsättningar för cirkuskonstnärer att verka i Sverige.

Enkäten tar ca 10 minuter att svara. Du kan svara utifrån dina egna uppfattningar eller utifrån samtal med andra i ditt kompani/organisation. Du har möjlighet att ange det eventuella kompaniet som du ingår i men om du önskar kan du förbli anonym. Vi får hellre svar som är lite osäkra än inga svar alls. Uppskatta därför gärna svar efter bästa förmåga, även om du känner dig osäker.

Tveka inte att höra av dig om du har frågor kring enkäten!

Vänliga hälsningar

Magali Bancel, magali.bancel@riksteatern.se
och Åsa Johannisson, asa.johannisson@riksteatern.se
Projektledare för cirkus 2021-2024