Στόχος της έρευνας είναι η βαθύτερη κατανόηση των αναγκών, των επιθυμιών και της αποδοχής των πολιτών όσον αφορά στις υφιστάμενες και μελλοντικές λύσεις μεταφορών, όταν οι αυτοματοποιημένες λύσεις θα αποτελούν μέρος του συστήματος μεταφορών. Η μελέτη χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό έργο SHOW και αποτελεί ένα πρώτο βήμα στις αξιολογήσεις των συνολικά 17 πιλότων σε όλη την Ευρώπη.
 
Απαντώντας στις ερωτήσεις της διαδικτυακή έρευνας, αποδέχεστε επίσης ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις απαντήσεις σας σε αυτήν την ερευνητική μελέτη.
Μπορείτε να αποχωρήσετε όποτε θέλετε και χωρίς να χρειάζεται να διευκρινίσετε το λόγο. Οι απαντήσεις σας θα είναι ανώνυμες, χωρίς καμία σύνδεση με προσωπικές σας πληροφορίες και θα αποθηκευτούν ξεχωριστά.

Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας: https://show-project.eu/citizens-engagement/