Syftet med denna undersökning är att få en djupare förståelse för medborgarnas behov, önskemål och acceptans av transportlösningar idag och i framtiden då automatiserade lösningar kommer att vara en del av transportsystemet. Studien finansieras av EU-projektet SHOW och är ett första steg i utvärderingarna av totalt 17 demonstrationsplatser över hela Europa.

Genom att svara på frågan i webbundersökningen accepterar du också att vi får använda dina svar i denna undersökning. Du kan dra ur när du vill utan att ange någon anledning. Dina svar kommer att lagras separat och behandlas anonymt, det vill säga utan någon koppling till dig personligen. Du kan läsa mer om hur data hanteras på vår hemsida https://show-project.eu/citizens-engagement/