Účelem tohoto dotazníku je získat hlubší porozumění toho, co občané potřebují, chtějí a akceptují ohledně dopravních řešení v současnosti a v budoucnu, kdy součástí dopravního systému budou i autonomní řešení. Tato studie je financována EU projektem SHOW a je to první krok ve vyhodnocení 17 oředváděcích míst napříč Evropou.  
 
Zodpovězením otázek v online dotazníku zároveň souhlasíte s tím, že můžeme Vaše odpovědi použít v této výzkumné studii.
Odpovídání můžete ukončit z jakéhokoliv důvodu kdykoliv budete chtít. Vaše odpovědi budou uloženy odděleně od ostatních a jsou anonymní, což znamená, že neobsahují žádný odkaz na Vás osobně.
 
Pro další informace navštivte naši webovou stránku: https://show-project.eu/citizens-engagement/