Het doel van dit onderzoek is om een ​​beter inzicht te krijgen in de behoeften, wensen en acceptatie van vervoersoplossingen van burgers, vandaag en in de toekomst, wanneer autoome oplossingen deel gaan uitmaken van het systeem. De studie wordt gefinancierd door het EU-project SHOW en is een eerste stap in de evaluatie van in totaal 17 demonstratielocaties in heel Europa. 

Door de vragen in de enquête te beantwoorden, accepteert u ook dat we uw antwoorden in dit onderzoek kunnen gebruiken.
U kunt op elk moment de enquête beeïndigen. Uw antwoorden worden apart opgeslagen en zijn anoniem, dat wil zeggen zonder enige persoonlijke connectie.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: https://show-project.eu/citizens-engagement/