Villkor & Samtycke

Jag vill undersöka vilka beteende som definierar en problemhäst. Enkäten vänder sig därför till dig som på något vis har hästar runt dig i ditt liv. 

Alla enkätsvar behandlas anonymt och kommer användas som underlag till ett kandidatarbete hos SLU. Endast fullständiga enkäter kommer ingå i undersökningen och du kan välja att avbryta när som helst. När du medverkar i enkäten innebär det att SLU behandlar dina personuppgifter. Att ge SLU ditt samtycke är helt frivilligt, men utan behandlingen av dina personuppgifter kan studien inte genomföras. Ingen ersättning utgår.

Vid frågor, kontakta mig gärna på amandabirgestrandjonsson@gmail.com

Tack för din medverkan!

Sekretess och samtycke