Inventering av effektivitetshinder och kunskapsbehov 2021

SGI arbetar kontinuerligt med att inventera vilka kunskapsbehov och effektivitetshinder som aktörerna inom EBH-området upplever. En del av detta arbete är att genomföra enkätundersökningar med branschen.
 
Vi har tidigare genomfört fem olika enkätundersökningar 2010, 2011, 2013, 2015 och 2018 (www.sgi.se). Enkäternas första del består av allmänna, återkommande frågor och den andra delen består av frågor inom ett specifikt fokusområde. 
I årets enkät fokuserar vi på att försöka kartlägga vad som kan åstadkommas för att öka implementeringen av alternativa åtgärder till gräv och schakt. 

Den här enkäten innehåller frågor med svarsalternativ samt möjlighet att skriva egna kommentarer på flera frågor. Vi ser gärna att du skriver egna kommentarer. Kommentarerna är värdefulla för utvärderingen och i vårt fortsatta arbete. Enkäten tar ca 10–15 min att besvara. Vissa frågor är obligatoriska (markerade med *) och måste besvaras för att du ska kunna gå vidare i enkäten.