Villkor & Samtycke

Arbets- och beteendemedicinskt centrum, Region Västerbotten, insamlar dina uppgifter för att registrera dig på en sändlista avsedd för att inbjuda till utbildningar/seminarier/konferenser.

Dina data delas med företaget Netigate för att administrera vår utbildningsverksamhet. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke till att vara registrerad på sändlistan genom att kontakta oss på amm.utb@regionvasterbotten.se. Du har även möjlighet att avbryta registreringen av din anmälan och då sparas ingen data.

Sekretess och samtycke