Nominera till Årets handledare 2022

Under våren kan arbetskamrater, chefer, elever och lärare, nominera kandidater till den regionala uttagningen av Årets handledare.

På arbetsplatser som är knutna till VO-College finns handledare som gör ett stort och viktigt jobb för kvalitén på arbetsplatserna och för elevernas utbildning. Handledarna är nyckelpersoner i lärandet på arbetsplatsen. 

Kriterier för nominering

Den nominerade ska vara en god ambassadör för yrket och uppfylla fyra givna kriterier. 

• vara en god ambassadör för vård- och omsorgsyrket
• ha ett gott bemötande av studerande, brukare och arbetskamrater
• ha förmåga att skapa en kreativ och stimulerande lärmiljö/arbetsmiljö samt
• vara en inspirerande och stöttande handledare.
 

Skriv en motivering till var och en av de fyra kriterierna. Motiveringen ska vara kort och får innehålla högst 1500 tecken totalt för de fyra kriterierna tillsammans.

Nomineringen ska också innehålla namn och kontaktuppgifter till den som nominerar och den nominerade. Ditt svar vill vi ha senast 31/5.