Egenerklæringsskjema, Covid-19

Smittevernhensyn i forbindelse med pågående koronavirus-pandemi

Vårt servicepersonell inngår i beredskapen for samfunnskritiske tjenester. Det er derfor viktig at disse ikke utsettes for unødig smitterisiko. Vårt personell vil da ta ekstra smittevernhensyn i den grad det er mulig å beskytte både seg selv og deg som kunde. De er likevel i kontakt med mange mennesker i løpet av en dag.

Vi ber deg derfor svare på følgende spørsmål før du får besøk av oss.


Egenerklæringsskjema:

Tekstbeskrivelse mangler for denne inndata