Velkommen til søknadsskjema for Fritidsstipend i Eplefondet.
Her kan du søke om hjelp til å betale medlemskontingent og aktivitetsgebyr i en forening, støtte til reise med klubben eller foreningen din eller nødvendig fritidsutstyr.

Er du en trener eller annen person som skal søke på vegne av en familie må du ha et aktivt samtykke fra de du søker for. Er barnet under 18 år, må du ha samtykke fra foresatte.
Dette kan være enten muntlig eller skriftlig.
Vi betaler ikke ut penger til private – men kan ved avtale overføre til foreningen, eller så kan faktura sendes på epost: eplefondet@lier.kommune.no 
Familier med en netto skattbar inntekt på kr.450.000 eller mindre, prioriteres.

Ikke oppgi sensitiv informasjon vedr helse eller andre forhold. 

Vi behandler søknader fortløpende, bare ta kontakt med oss hvis du lurer på noe! :)

For å starte på søknaden, trykk på den grønne knappen.