Vilkår og Samtykke


Du har fått tilsendt denne evaluering fordi du har vært deltaker på et av kommunens kurs innen psykisk helse og rus for en tid tilbake.

Vi ønsker din tilbakemelding om du opplever at kurset har gitt deg gode verktøy som du bruker i din hverdag. Ved at du svarer gir du oss muligheten til å gjøre endringer der det trengs, og fortsette med det som er bra.

Undersøkelsen tar ca. 3 minutter. Dataen som samles inn vil bli brukt til å forbedre kursene som tilbys innen psykisk helse og rus i vårt interkommunale samarbeid. Svarene du gir blir behandlet anonymt og kan ikke spores tilbake til deg.

Les mer om personvern her.
Les mer om vårt interkommunale samarbeid her.

Personvern og samtykke