Villkor & Samtycke

På Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) pågår det ett forskningsprojekt som handlar om hur djurhållare och inspektörer upplever olika djurskyddskontroller.

Den här enkäten riktar sig till dig som bedriver mjölkproduktion, och som dels blir kontrollerad av länsstyrelsen och dels av någon privat aktör, såsom Arla, IP Sigill och KRAV.

Enkäten är helt frivillig att svara på och ingen direkt identifierande information kommer att samlas in om dig, dvs vi kommer inte kunna se vem som har svarat.
   
SLU hanterar dina uppgifter enligt den nuvarande förordningen om dataskydd. Du kan läsa mer här om du vill veta hur dina uppgifter hanteras.

Kryssa för här nedan att du accepterar villkoren,  att du läst informationen och är införstådd med hur SLU hanterar dina personuppgifter, och att du härmed samtycker till att delta i studien

Sekretess och samtycke