Påmelding kurs: Analyse av registerdata i forskning 2021

Kurset vil gi eksempler på bruk av registerdata i forskning i ulike sentrale helseregistre og kvalitetsregistre; styrker og svakheter, koblingsmuligheter samt juridisk regulering av helseregistre.

Påmeldingen er for deg som ønsker å følge forelesninger uten å ta eksamen.

Kurset er nettbasert, og avholdes 20. - 22. april 2021.