Vilkår og SamtykkeDu har fått tilsendt denne evaluering fordi du er pårørende til en person som mottar et kommunalt tjenestetilbud innen psykisk helse og rus.

Vi trenger din tilbakemelding om hvordan du opplever tjenestetilbudet. Ved at du svarer gir du oss muligheten til å gjøre endringer der det trengs, og fortsette med det som er bra.

Undersøkelsen tar ca. 5 minutter. Dataen som samles inn vil bli brukt til å forbedre kursene som tilbys innen psykisk helse og rus i vårt interkommunale samarbeid. Svarene du gir blir behandlet anonymt og kan ikke spores tilbake til deg.

Les mer om personvern her.
Les mer om vårt interkommunale samarbeid her.

Personvern og samtykke