Rapportering i forbindelse med dispensasjon toppidrett

Toppidrettsutøvere som bedriver idrett der normal trening innebærer nærkontakt må være ekstra aktsomme for smitte. Utenom idretten, anbefaler helsemyndighetene at utøverne følger de tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning (syke personer skal holde seg hjemme, god hygiene og redusert kontakt mellom personer).

I tillegg anbefales følgende smittereduserende tiltak for toppidrett som ikke kan overholde 1 meters kravet, for å redusere smittespredning ut i samfunnet:

  1. Unngå samvær med personer som er syke
  2. Begrense antall nærkontakter
  3. Unngå steder der mange samles, f.eks. kollektivtrafikk og kjøpesenter, eller gå dit når det er færre personer og mer plass
  4. Be om tilrettelegging for hjemmekontor eller fjernundervisning dersom du har arbeid eller studier i tillegg til idretten
  5. Dine nærmeste bør være særlig nøye med å følge generelle råd om avstand og hånd- og hostehygiene
  6. Dersom en utøver innen idretter med behov for nærkontakt reiser utenfor Norge, vil karanteneregler for innreise til Norge gjelde for utøveren som for den øvrige befolkningen.