1. Czy twoje miejsce pracy (stacja dializ, oddział opieki nefrologicznej, szpital itp.) jest zainteresowane kwestiami środowiskowymi i jest świadome obciążenia środowiska spowodowanego programem przewlekłych dializ? *Odpowiedź wymagana.
2. Czy monitorujecie ilość niebezpiecznych odpadów wytwarzanych podczas 1 zabiegu dializy lub na pacjenta przez jakiś okres czasu (np. rok)? *Odpowiedź wymagana.