Sponsringssamarbete med Björkdalsgruvan
För oss i Björkdalsgruvan utgör sponsring en del av vårt varumärkesarbete genom reklam och PR. För oss är sponsring ett samarbete som sker på affärsmässiga grunder med en ömsesidig nytta för två eller fler parter. Därav är det viktigt att det ska finnas en tydlig motprestation för att vi ska bevilja sponsring. Det innebär att vi erbjuder ett ekonomiskt stöd då vi kan synas i ett positivt sammanhang och med en tydlig exponering. Sponsring handlar således inte om att skänka bort en given summa pengar eller bidrag till välgörenhet. 

Vår sponsring riktar sig främst till föreningar och organisationer inom vårt närområde. Vårt fokus för sponsring är med verksamheter för barn och ungdomar.

Vilka regler som ska gälla och under vilka former sponsringen ska ske, bestäms i ett sponsringsavtal. Målet är ett jämlikt förhållande, där båda parter tjänar något på sponsringssamarbetet.

Det här undviker vi att sponsra

  • Politiska eller religiösa organisationer.
  • Aktiviteter som kan skada människor och djur. 
  • Aktiviteter som kan väcka anstöt eller uppfattas som oetiska. 
  • Enskilda idrottsmän, personer, artister. 
Ansök om sponsring 

Vi hanterar sponsringsansökningar en gång per år och nästa stoppdatum för ansökningar är 1 september 2021.

Det är viktigt att du ger oss tillräckligt med information om din verksamhet så att vi har ett bra beslutsunderlag. Eftersom vi har fokus på barn och ungdomar är det extra viktigt att ni beskriver den verksamheten. 

Fyll i formuläret på kommande sidor för att ansöka om ett framtida samarbete.

Om du har några frågor gällande sponsring - Kontakta oss på info@mandalayresources.se