Biblioteket 70 år!

Vid en högtidlig ceremoni i januari 1951 överlämnades hela ABF-biblioteket som gåva till kommunen. Det blev Vallentunas första folkbibliotek och grunden för dagens bibliotek. Vallentuna fick ett bibliotek för alla. 

Var med och fira genom att berätta om ditt biblioteksminne!

Biblioteket samlar in och gör ett urval av vilka berättelser, hela eller delar ur dem, som vi har möjlighet att visa i biblioteket eller i digitala kanaler. Din berättelse lämnas in anonymt men vi vill gärna veta din ålder och vilket bibliotek ditt minne kommer från.

Vill du berätta mer? 

Ta kontakt med Biblioteket, Vallentuna Kulturhus 
08-587 853 50
bibliotek@vallentuna.se 
eller vid besök i något av biblioteken i Vallentuna, Karby eller Kårsta.