Vi vill tillsammans med dig se till att ungivbg.se är så bra som möjligt. Dina svar hjälper oss att satsa på de saker som du tycker är viktigast!

Undersökningen har 7 frågor och tar ungefär 2 minuter att svara på.