Tyck till om hela Vänersborg!

Vänersborgs kommun arbetar med att ta fram en varumärkesplattform med två varumärken. Det ena är för hela det geografiska området. Det andra är för organisationen Vänersborgs kommun. 
 
Ett varumärke är en samlad bild av allt som omvärlden förknippar med, och hur man upplever, exempelvis en plats, tjänst, produkt eller organisation. Vi vill att bilden blir tydlig och enhetlig. 

För att skapa en bild av hur platsen och organisationen uppfattas i nuläget vill vi gärna få din hjälp med svar på några frågor. Enkäten tar 5-10 minuter att svara på. För att starta enkäten klickar du på startknappen längst ner till höger!

Kontakt och mer information
Vid frågor kontakta: varumarke@vanersborg.se

Läs mer om Vänersborgs kommuns arbete med varumärkesplattformen