1. Zajímá se vaše pracoviště (dialyzační středisko, nefrologické oddělení, nemocnice apod.) o environmentální problematiku a uvědomujete si, jak zatěžuje chronický dialyzační program životní prostředí? *Je vyžadována odpověď
2. Sledujete množství nebezpečného odpadu vyprodukovaného za jedno dialyzační ošetření nebo na jednoho pacienta za určité časové období (např. rok)? *Je vyžadována odpověď