Bidra till att ta tempen på fördomsfri rekrytering  

TNG har under de senaste 15 åren arbetat med fördomsfri rekrytering. Vi myntade uttrycket och är stolta över att driva utvecklingen framåt i Sverige. Idag ser vi att allt fler företag och organisationer börjar rekrytera fördomsfritt och vill nu få en bättre bild av hur utbredd rekryteringsmetoden är idag.

Vi skulle därför uppskatta om du kan investera ca 10 minuter till detta viktiga ämne och svara på vår undersökning. Givetvis är du anonym och svaren hanteras konfidentiellt.
Som tack för hjälpen får du en egen kopia av rapporten när den är klar. Dessutom ger vi en donation för varje medverkan till den ideella stiftelsen Läxhjälpen, som arbetar för att fler elever ska klara skolan och få förutsättningar att skapa sin egen framtid.