COVID-19 berører oss fortsatt i stor grad, og vi går en usikker vinter i møte. Vi planlegger mot en normal drift i hele Trysil, med nødvendige smittevernstiltak som skal trygge alle som er i Trysil. Vi ønsker nå å kartlegge om fritidsboligeiere vil endre sin bruksmåte i vinter.

Innsikten fra dere som fritidsboligeiere er viktig for næringsaktører i Trysil, det er viktig i jobben vår for å forbedre kompensasjonsordninger for reiselivet og for å kunne videreutvikle Trysil som vi alle er så glad i.

Undersøkelsen tar 3-5 minutter å besvare. Tusen takk for at du som er fritidsboligeier i Trysil vil gi oss viktig innspill inn mot kommende sesong.

Undersøkelsen sendes ut i samarbeid med de ulike hytteeierforeningene i Trysil.

Med vennlig hilsen 
Destinasjon Trysil