Takk for at du tar deg tid til dette. I evalueringsarbeidet med filmstudiearkene er det viktig for oss å finne ut mest mulig om hvordan arkene brukes i dag og hvem som bruker dem. Spørreundersøkelsen er beregnet på lærere eller andre som bruker filmstudiearkene i undervisningen. Hvis du er distributør/ produsent eller kommer fra andre deler av bransjen, holder det at du kommenterer de to siste punktene.
Med vennlig hilsen 

Norsk filminstitutt.