Samfunnsøkonomene, Samfunnsviterne og Juristforeningen inviterer alle tillitsvalgte til digitalt kurs i ansettelsesprosesser 8. april. 

Kurset er beregnet på våre medlemmer og tillitsvalgte som sitter som ansattrepresentant i innstillings- og ansettelsesråd i statlige virksomheter. Tillitsvalgte som jobber med spørsmål om ansettelser mv. oppfordres også til å delta. Kurset gir en innføring i regelverket, rollen som tjenestemannsrepresentant i stillingskunngjøringen, selve innstillings- og ansettelsesprosedyren, stillingsintervjuer, vurdering av søkere, likebehandling og ankemuligheter.

Påmeldingsfrist 4. april 2021

Vel møtt til faglig påfyll!

Vennlig hilsen