Vilkår og Samtykke

Jeg godtar herved at svarene oppgitt i denne undersøkelsen brukes av Norsk elbilforening. Opplysningene som oppgis behandles konfidensielt. Anonymiserte data kan deles med samarbeidspartnere, forskningsinstitusjoner og relevante aktører.

Personvern og samtykke