Dette skjemaet fyller du ut når du er i kirken som konfirmant. Skjemaet vil bli sett og lest av kateketen eller en av prestene, og vil bli slettet når konfirmasjonstiden er over. 

NB. Du må svare på alle spørsmålene for å komme videre i skjemaet.