1. Namn 

2. Adress

3. Telefon

4. Epost

5. Varför söker du till Sida Alumni-programmet?

6. Vilka utbildningar och kurser har du gått de senaste fem åren?

7. Ange eventuell relevant arbetslivserfarenhet? 

8. I vilket land gjorde du din MFS och/eller praktik/arbete?

9. Vilket år gjorde du din MFS och/eller praktik/arbete?

Beskrivande text saknas för detta kommando *Ange ett svar.

10. Vilken svensk organisation eller svenskt lärosäte reste du genom?

(Eller annat alternativ, exempelvis arbete hos internationell civilsamhällesorganisation)

11. Hur lång tid varade din MFS och/eller praktik/arbete

(Ange antal veckor)

12. Beskriv din MFS-fältresa, utlandspraktik och/eller relevant internationell utlandserfarenhet kopplat till globala utvecklingsfrågor

(Beskriv studiens, praktikens eller arbetes innehåll)

13. Kontaktuppgifter till minst en referens kopplad till din MFS-studie eller utlandspraktik, exempelvis handledare

14. Beskriv ditt intresse för, och eventuell erfarenhet av, att föreläsa om frågor som rör fattigdomsbekämpning och internationellt utvecklingssamarbete 

15. Beskriv din förmåga att kommunicera på svenska muntligt och skriftligt, samt anpassa språk och tilltal beroende på målgrupp och situation? 

16. Kan du några andra språk? Ange vilka och din kunskapsnivå

(Grundläggande, god, mycket god eller flytande)

17. Har du följande meriter? 

(OBS meriterande , inget krav)

Beskrivande text saknas för detta kommando

18. Övrigt

Är det något mer du skulle vilja berätta om dig själv som kan vara relevant för din ansökan?