Rapportering av EasyBasket-arrangementer sesongen 2020/2021. Alle EasyBasket-arrangørklubber må fylle inn dette rapportskjemaet etter gjennomført EasyBasket-arrangement. Legg merke til at noen spørsmål er obligatoriske, mens det er valgfritt å legge inn en ekstra kommentar, dersom dere ønsker å utdype enkelte forhold. 

Innholdet i rapporten blir sett over av de EasyBasket ansvarlige i hver region og i NBBF sentralt. Tilbakemeldingene blir tatt med i videre arbeid med EasyBasket. 
Ved spørsmål ta kontakt med EB ansvarlig i din region eller EB ansvarlig i NBBF ragnhild@basket.no.