Norsjö kommun har under 2020 sänt kommunfullmäktiges sammanträden live på webben. 

Nu vill vi veta vad du tycker. 

Undersökningen består av två frågor och tar bara en minut att svara på. Du är anonym.