Kommunen ansvarar för stadens gator och parker. I den här undersökningen vill vi ta reda på hur du upplever att kommunen sköter det uppdraget. Ditt svar är viktigt för oss i vårt arbete. Enkäten är kort och tar några minuter att besvara.