Hej! Den här enkäten är en del av ett forskningsprojekt som handlar om unga ryttares rätt till delaktighet i sin idrott. Du som svarar ska vara 15-17 år. Projektet är ett samarbete mellan Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Ridskolan Strömsholm. Finansieringen kommer från Stiftelsen Hästforskning. Det är frivilligt att delta i undersökningen. Du som svarar kommer att vara anonym. Det innebär att ingen kan veta vem som besvarat enkäten. Din medverkan är viktig för att öka kunskapen om ungas delaktighet i idrott. Tack för att du tar dig tid att svara på frågorna! Enkäten är öppen till den 15 september.

Om du undrar över något får du gärna kontakta Therese.Waerner@slu.se