Det Lille Klubbmøtet arrangeres september 2020 og er et offisielt NBBF arrangement i samarbeid med regionene. 

Det lille klubbmøtet 2020 blir arrangert:

Region Øst - 5. september
Region Vest - 6. september
Region Midt - 6. september
Region Sør - 13. september
Region Nord – 13. september
For mer informasjon se basket.no.

Vi håper flest mulig ønsker å delta på samlingen!