Vilkår og Samtykke

Du har fått tilsendt denne evaluering fordi du har vært deltaker på et av kommunens kurs.

Vi trenger din tilbakemelding om hvordan du opplevde å delta på kurset. Ved at du svarer gir du oss muligheten til å gjøre endringer der det trengs, og fortsette med det som er bra. 

Undersøkelsen tar ca. 5 minutter. Dataen som samles inn vil bli brukt til å forbedre kursene som tilbys innen psykisk helse og rus i vårt interkommunale samarbeid. Svarene du gir blir behandlet  anonymt og kan ikke spores tilbake til deg.

Les mer om personvern her
Les mer om vårt interkommunale samarbeid her

Personvern og samtykke