KURS FOR NYANSATTE OG SOMMERVIKARER I HELSE OG OMSORG


Kurset består av e-læring og innspilte forelesninger. Hele "pakka" tar ca. 12 timer å gjennomføre. 

Du velger sammen med din leder hvilke kurs du skal ta for å utføre din jobb - Lykke til!


Følgende temaer er lagt inn i kurset:

 • Dette må jeg kunne - velge mellom 2 kurs
 • Autonomi, samtykke og tvang
 • Brannvern – teori
 • Tannhelse
 • Ernæring – matomsorg
 • Trygg mat
 • Dokumentasjon – Hvorfor, hva og hvordan - Inneholder også taushetsplikt
 • Forflytning
 • Hygiene
 • Basale smittevernrutiner 
 • Håndhygiene
 • Observasjons-kompetanse