Här kan du lämna synpunkter på den digitala stadsvandringen skolan – Folkets hus i Bastuträsk.

Titta på filmerna och lämna synpunkter på hur du vill se det aktuella området i framtiden.

Synpunkterna som kommer in är en del av underlaget för den uppdaterade översiktsplanen.