Vi ønsker å hente inn informasjon om hvordan Covid-19-pandemien har påvirket livet til funksjonshemmede, kronisk syke og deres pårørende. Informasjonen vil bli videreformidlet til helsemyndighetene, og vil være viktig kunnskap å ta med videre - både i fortsettelsen av koronabekjempelsen og med tanke på eventuelle nye pandemier. Vi vil også vurdere å bruke funnene i en mediesak.


Undersøkelsen er anonym. 

Vi håper flest mulig tar seg tid til å svare! Du kan svare på vegne av deg selv, eller på vegne av noen du har omsorg for. Mvh
FFO