1. När du är inne på Klart, från vilken bransch ser du helst reklam från?

Du kan välja max 5 alternativ. 

Beskrivande text saknas för detta kommando *Ange ett svar.