Här kan du lämna synpunkter på den digitala stadsvandringen som börjar vid vårdcentralen i Norsjö och avslutas vid kyrkan. 

Titta på filmerna och lämna synpunkter på hur du vill se det aktuella området i framtiden. 

Synpunkterna som kommer in är en del av underlaget för den uppdaterade översiktsplanen.