Anmälan om hjälpinsatser till äldre eller till dig som tillhör en riskgrupp

Är du över 70 år och behöver stöd i vardagen på grund av rådande situation? Eller tillhör du en riskgrupp och behöver hjälp för att få vardagen att fungera? Den här tjänsten sammankopplar dig med frivilliga ideella organisationer i Vallentuna kommun som vill hjälpa till. All hjälp bygger på ett ideellt engagemang.

Följande rutiner gäller vid hjälpinsatser av ideella organisationer i Vallentuna:
  • Alla som ger hjälp ska vara fullt friska
  • Vid all kontakt ska avståndet mellan personerna hållas, minsta rekommenderat avstånd är 2 meter
  • Alla som ger hjälp följer rutiner för god handhygien och använder handskar vid de moment det så behövs
  • Vid inköp lämnas varorna i första hand över vid entrén till bostaden

Kriterier för organisationer som vill hjälpa till:  
  • Vid ärenden som kräver inköp av varor ska betalning ska efter att varorna har levererats. Kommunen accepterar inte att parterna tillämpar förskottsbetalning.
  • Organisationen får inte ta emot gåvor eller ersättning för det utförda arbetet. All hjälp bygger på ett ideellt engagemang.
  • De som hjälper till ska vara i åldern 18-65 år (gäller inte vid till exempel telefon/digitalt stöd – här kan även 65+ vara behjälpliga)