Så kan er organisation hjälpa till

Här kan du som är engagerad i en organisation, förening eller frivillig sammanslutning bidra genom olika typer av stöd till privatpersoner som behöver hjälp. Du kanske är med i en Facebookgrupp, bostadsrättsförening eller annan sammanslutning. 

Det utgår ingen ersättning från kommunen, utan engagemanget bygger på frivillighet.

Rutiner vid kontakt med hjälpsökande
  • Vara frisk
  • Hålla avstånd, rekommenderat 1,5 meter
  • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta
  • Använd handskar vid direktkontakt
  • Vid ärende - lämna varan vid entrén

Kriterier för att vara en hjälpande organisation
  • Vid ärenden som kräver inköp av varor ska betalning ske efter att varorna har levererats. Kommunen accepterar inte att parterna tillämpar förskottsbetalning.
  • Organisationen får inte ta emot gåvor eller ersättning för det utförda arbetet.
  • De som hjälper till ska vara i åldern 18-65 år (gäller inte vid till exempel telefon/digitalt stöd – här kan även 65+ vara behjälpliga).
  • Organisationen ska ha en e-post som de kollar kontinuerligt då kontakt i första hand rör mejl, organisationen behöver svara inom 24 timmar.