Vi vill gärna veta vad du som gått webbutbildningen "Att leda samtal" tycker om innehållet. Tacksam för både ros och ris så vi kan utveckla vårt kompetensstöd på bästa möjliga sätt.