Hej!

Mitt namn är Carolina Yang och jag läser masterprogrammet i agroekologi på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). I samband med min masteruppsats kommer jag, genom en kvantitativ studie, att undersöka jordbrukares inställning till agroforestry, även känt som skogsjordbruk. Agroforestry är en odlingsmetod som integrerar träd och/eller buskar med grödor eller boskap.

Tack för att du deltar i denna enkät, den kommer att ta ca 10-20 minuter att genomföra. Enkäten är uppdelad i två delar: 1) bakgrundsinformation, och 2) inställning till agroforestry. Jag hoppas att du tar dig tid att svara på frågorna nedan då ditt deltagande har stor betydelse för studien.

Enkäten är anonym och frivillig, och du kan därmed välja att lämna den när du vill under processen. Den insamlade informationen kommer att hanteras i enighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) och endast användas för akademiska syften för att bättre förstå utvecklingen och möjligheterna för skogsjordbruk i Sverige och Danmark.

Har du några frågor när du fyller i enkäten, tveka inte att höra av dig till mig på 073-847 51 93. Är du intresserad av att följa upp resultaten från enkäten eller masteruppsatsen är du välkommen att kontakta mig via mejl: cayg0001@stud.slu.se.