Vilkår og Samtykke

1. Formål.

For å delta på NBBFs undersøkelse i Netigate er det nødvendig for deg å gi et samtykke til at NBBF kan behandle opplysningene som kommer frem i undersøkelsen.

Formålet er at Norges Basketballforbund skal kunne administrere personopplysninger og informasjon som samles inn i disse undersøkelsene. Samtykke og deltakelse på undersøkelsen er frivillig.

2. Hva kan opplysningene i undersøkelsen bli brukt til?

Hva opplysningene som samles inn i denne undersøkelsen blir benyttet til vil bero på hvilken ledd i organisasjonen som har utformet undersøkelsen og hva formålet med undersøkelsen er.

Undersøkelsen skal være spesifisert og forklart hvilket ledd som har utformet det. Hvem hovedansvarlig er, og hva disse opplysningene skal brukes til.

Dette kan bety:

Administrering av kurs, kompetansehevning og kompetanse kartlegging.

Distribusjon av relevant informasjon innenfor et av NBBFs fokusområder.

Statistikk og analyse

3. Hvem kan opplysningene i undersøkelsen utleveres til:

Samtykket innebærer at opplysningene samlet inn i denne undersøkelsen kan benyttes og deles kun med ansatte i Norges Basketballforbund.
Resultater kan anonymiseres og deles med klubber og utøvere.

4. Rett til innsyn og endring
Dersom opplysninger som du oppgir i undersøkelsen er feil så kan du ta kontakt med den som er ansvarlig i Norges Basketballforbund for denne undersøkelsen, for å rette opp i informasjonen gitt.

5. Tilbakekalling av samtykke

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til å delta i denne undersøkelsen. Dette gjør du ved å ta kontakt med den ansvarlige i Norges Basketballforbund eller personvernrådgiver: merete.andersen@basket.no

6. Hvor lenge oppbevares dataene til denne undersøkelsen:

Opplysningene og statistikken i undersøkelsen blir lagret så lenge informasjonen er relevant eller brukes i langtidsstatistikk. Når undersøkelsen ikke er relevant lenger, skal denne slettes av ansvarlig i NBBF eller av personvernrådgiver.

Ved statistisk bruk av undersøkelsen kan den lagres i over 12 måneder. 

Personvern og samtykke